ارتباط با کارآفرینان برتر

* جهت ارتباط مجازی با این عزیزان می‌توانید با ورود به صفحات اختصاصی آنان در شبکه ارتباطی ایرانیان موفق، مستقیماً با آنها گفتگو کرده و از تجارب‌شان بهره‌مند گردید.

* در صورتی که عضو مجمع خیرین کارآفرین هستید:

1- می‌توانید در جلسات حضوری یا همایش‌ها به طور حضوری با کارآفرینان برتر کشور ارتباط داشته باشید.

2- درخواست‌های خود را به این مجموعه ارسال نمایید تا ضمن بررسی درخواست و موضوع کاری‌تان، نتیجه به شما اعلام گردد.

 

 

شهرام فخار (بنیانگذار رستوران های زنجیره ای پدر خوب)

مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو...

کارآفرین موفق دکتر جهانگیری

دکتر جهانگیری کارآفرین موفق ایرانی تحرک و جنب و جوش را اساس موفقیت خود می‌داند .