معرفی نخبگان کشور و پروژه‌های آنها

 

 

مبدعین، مخترعین و صاحبان ایده‌ها و طرح‌های نوین می‌توانند با عضویت در خیرین کارآفرین کشور در این صفحه معرفی شده

و پروژه‌های خود ر ا با کمک این مجموعه، فعال و اجرایی نمایند.

 

 

 

 

رئیس انجمن مخترعین خراسان

دکتر علی اصغر برهمند

رئیس انجمن مخترعین خراسان<br>عضو جامعه جهانی مخترعین

فرامرز فروتن

مخترع و مبتکر در صنایع چوب