مجوز و مستندات قانونی

"مجمع خیرین کارآفرین کشور"

مجوز رسمی دولتی را به شماره 1302/5897

با گستره فعالیت ملّـی و در سطح کشـور در سال 1386 دریافت نمود.

 

این مجمع در تاریخ  1386/10/12

با شماره 22082 در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

 

کد اقتصادی مجمع 3491 - 3414 - 4113 بوده و کلیه دفاتر مالی، تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد.

 

بـرند "خیرین کارآفرین" در اداره کل ثبت علائم تجاری با شماره 190597

ثبت گردیده است و هرگونه استفاده از این نـام یا مشابه آن، تخلف بوده و پیـگرد قانونی دارد.

 

گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی

گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی

گواهی نامه ثبت علامت

گواهی نامه ثبت علامت

مجوز رسمی  مجمع خیرین کارآفرین کشور

مجوز رسمی مجمع خیرین کارآفرین کشور

captcha