کمک غیرنقدی

 

حامیانی که با قصد خیرخواهانه قصد همراهی با "مجمع خیرین کارآفرین" را دارند، می‌توانند جهت کمک نقدی به بخش کمک نقدی آنلاین مراجعه نمایند.

جهت کمک‌های غیرنقدی و نیز ارائه سایر حمایت‌ها (اعتباری، معنوی، علمی، کارشناسی، آموزشی و...) می‌توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

قطعاً اجر الهی و همچنین آرامش و لذت ناشی از کمک به همنوعان بر کسی پوشیده نیست، لیکن این مجمع نیز به نوبه خود از شما کمال تشکر را دارد.

 

 

 

captcha