اساسنامه قانونی

اساسنامه قانونی

ممهور و مورد تأیید ارگان دولتی مرجع صدور مجوز

« بسمه تعالی »

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱
نام : "مجمع خیرین کارآفرین کشور" است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار مجمع نامیده می‌شود.

ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های مجمع غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً مجمع از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷/۵/۵ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می‌گردد.

ماده ۳
محل: مرکز اصلی مجمع استان: تهران شهرستان: تهران واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از موافقت مرجع صدور مجوز در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴
تابعیت: مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند و به نام مجمع حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی نخواهد داشت.

ماده ۵
مدت: فعالیت مجمع از تاریخ تأسیس نـامحدود می‌باشد.

ماده ۶
دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که توسط هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.

تبصره ۱) مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان (موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم) هیأت امناء و مدیران مجمع از انجام هرگونه معامله با مجمع ممنوع می‌باشند.

تبصره۲) مؤسسان یا صاحبان سرمایه مجمع حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند.

ماده ۷
هیأت مؤسس بعد از تأسیس و معرفی هیأت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان مؤسس مسئولیتی در مجمع نخواهند داشت.

ماده ۸
اهـداف:
"مجمع خیـّرین کارآفرین کشور" در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مشارکت مردمی، کاهش پایدار فقر و افزایش ثـروت ملی از طریق کارآفـرینی و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی آحاد مردم طبق اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال‌زایی و ترویج شعار جهانی: کارآفرینی، موتور توسعه کشورها با اهداف ذیل تشکیل گردیده است:

۱) مشارکت در شناسایی کارآفرینان جامعه و استفاده از تجارب آنان برای رفع موانع کارآفرینی در کشور

۲) برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از فعالیت کارآفرینان خصوصاً زنان سرپرست خانوار و زندانیان مالی

۳) برگزاری جشنواره کارآفرینان به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولّد
۴) همکاری با سازمانهای ذیربط جهت انجام پژوهش‌های لازم در زمینه توسعه کارآفرینی و اشتغال در میان جوانان
۵) ترویج فرهنگ وقف موقت (اجازه استفاده از اموال منقول و غیرمنقول برای مدت معینی که واقف تعیین می‌کند و عودت عین آن در پایان مدت مذکور) از طریق چاپ و فروش اوراق وقف موقت (سرمایه‌گذاری کارآفرینی Venture capital) و پرداخت سود مشارکت به خیّرین که در صورت عدم درخواست خیّر، سود مذکور به افزایش سرمایه مجمع وقف خواهد شد.
مجمع از طریق تجمیع سرمایه‌های راکد خیّرین، با کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار و اشتغال‌زایی مشارکت نموده و همزمان با رشد اقتصادی کارآفرین، مجمع مبادرت به فروش سهام مشارکتی خود به کارآفرین نموده تا زمانی که نسبت سهام مشارکتی مجمع به صفر برسد. از این طریق ارزش اموال واقفین حفظ و شاهد ایجاد مشاغل پایدار، گسترش وقف و فقرزدایی پایدار خواهیم بود. کلیه منافع حاصل از مشارکت و فروش اوراق سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌ها به منظور تقویت بنیه مالی مجمع و در جهت اهداف کارآفرینی هزینه خواهد شد.
۶) اعطاء وام و تأمین منابع مالی مورد نیاز کارآفرینان، محقّقین، مبتکرین، مخترعین و مکتشفین (اعم از حقیقی و حقوقی) و حمایت از آنها به منظور نیل به خودکفایی
۷) احداث و راه‌اندازی مکان‌های آموزشی و مراکز مشاوره با هدف توسعه کارآفرینی و کسب و کار و همچنین ارتقاء فرهنگی و سطح آگاهی مردم در جهت کاهش معضلات و جرائم اجتماعی
۸) پذیرش افرادی که قابلیت آموزش و کارآفرینی دارند مانند: زندانیان مالی، زنان بی‌سرپرست و خودسرپرست، نوجوانان و دانش‌آموزان بااستعداد، جوانان و دانشجویانی که ایده‌های کارآفرین دارند.
۹) توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های خودکفایی مالی اعضاء از طریق ارائه امکانات و آموزش‌های حضوری و مکاتبه‌ای در زمینه خودشناسی، خودسازی، اعتماد به نفس، مهارت‌های زندگی و موفقیت، بهـزیستی و کارآفرینی
تبصره) احداث مکان‌های نگهداری سالمندان، ایتام، زنان بی‌سرپرست و معلولان
۱۰) تأمین هزینه‌های جاری و لازم زندگی اعضاء به صورت کوتاه‌مدت تا رسیدن فرد به مرحله کارآفرینی و خودکفایی
تبصره) حمایت مالی دائمی جهت تأمین هزینه‌های معاش افرادی که حتی با آموزش نیز قادر به کارآفرینی و خودکفایی نیستند مانند: سالمندان، زمین‌گیران،‌ معلولان ذهنی و کودکان یتیم
۱۱) تلاش در جهت ترویج فرهنگ تبدیل خیریه‌های حمایتی به خیریه‌های کارآفرینی
۱۲) ارائه راهکارهای مناسب، تعاون و کمک به بخش‌های دولتی و خصوصی در روان‌سازی فعالیت‌های کارآفرینان
۱۳) همراهی با اهداف دولت در رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه کشور و تلاش در جهت کم کردن بار مسئولیت دولت
۱۴) همراهی با اهداف سازمان‌های بین‌المللی در رسیدن به توسعه پایدار جهانی، اعتلاء جوامع انسانی و صلح جهانی
۱۵) برگزاری سفرهای علمی، تفریحی و مذهبی جهت خیّرین و مددجویان
۱۶) تلاش در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش تعالیم اسلامی و سیره و سنّت پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) از طریق برگزاری همایش و پژوهش‌های قرآنی
۱۷) استفاده از بسترهای مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات (IT) از قبیل اینترنت، تلفن هوشمند، SMS، موبایل، GPS و... جهت کارآفرینی و اشتغال‌زایی
۱۸) استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های ملی (مطبوعات و صدا و سیما) جهت ترویج فعالیت‌های مجمع و جذب مشارکت خیّرین

ماده ۹
طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت و با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۱۰
فعالیت اعضاء اعم از هیأت مؤسس، هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هرگونه تسهیلات از امکانات مجمع برای اعضاء ممنوع است.
تبصره: هیأت امناء می‌تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل، مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.

فصل دوم: ارکان

ماده ۱۱
ارکان مجمع عبارتند از: ۱) مجمع عمومی هیأت امناء   ۲) هیأت مدیره   ۳) مدیر عامل   ۴) بازرسان

الف) مجمع عمومی هیأت امناء:

ماده ۱۲
مجمع عمومی هیأت امناء به تعداد حداقل ۷ نفر تشکیل و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مجمع می‌باشند که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
تبصره: در صورت استعفاء یا فوت هر یک از اعضاء هیأت امناء عضو جانشین در اولین جلسه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱۳
* مجمع عمومی عادی هیأت امناء سالی دو بار در خرداد و دی ماه تشکیل خواهد شد برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو، جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.
* دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی عادی هیأت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق‌العاده در اموری که از وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیأت مدیره، بازرس (بازرسان) یا یک سوم اعضای هیأت امناء تشکیل گردد.

ماده ۱۴
وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امناء:
۱) انتخاب اعضای هیأت مدیره (اصلی و علی‌البدل) و بازرسان (اصلی و علی‌البدل)
۲) استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
۳) تعیین خط مشی کلی
۴) بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیأت مدیره
۵) تعیین عضو جانشین هیأت امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲
۶) تصویب ترازنامه و بودجه
۷) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها

ماده ۱۵
مجمع عمومی فوق‌العاده هیأت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱) با درخواست هیأت مدیره یا بازرس
۲) با درخواست یک سوم از اعضاء هیأت امناء
تبصره: مجمع عمومی فوق‌العاده هیأت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده ۱۶
وظایف مجمع عمومی هیأت امناء فوق‌العاده:
۱) تصویب تغییرات اساسنامه
۲) بررسی و تصویب یا رد انحلال
۳) عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضاء هیأت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفاء اعضاء هیأت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضاء علی‌البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی
۴) تغییر نشانی
۵) افزایش یا کاهش سرمایه

ماده ۱۷
مجامع عمومی هیأت امناء توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می‌شوند.
تبصره: اعضاء هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیأت امناء انتخاب خواهند شد.


ب) هیئت مدیره:

ماده ۱۸
مجمع دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

در صورتی که درآمد و هزینه‌ها از طریق اعضاء تأمین شود، این تعداد می‌تواند به ۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تقلیل یابد.
تبصره ۱) جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره ۲) شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفاء عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳) انتخاب مجدد هیأت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۹
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۰
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوی کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.
فاصله بین ابلاغ دعوتنامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل ۳ روز خواهد بود.

ماده ۲۱
اعضاء هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را آئین‌نامه داخلی مشخص می‌نماید.

ماده ۲۲
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی هیأت امناء به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور مجوز اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۳
هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات هیأت امناء، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر.
به طور کلی هیأت مدیره می‌تواند هر مقدار معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب هیأت امناء می‌باشد به نام مجمع انجام دهد.
تبصره ۱) جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیأت امناء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف مجمع دارا می‌باشد.
تبصره ۲) هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج از ترکیب هیأت امناء یک نفر شخص حقیقی ایرانی و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین نماید.
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می‌گردد، نماینده مجمع محسوب شده و از طرف هیأت مدیره حق امضاء دارد.
تبصره ۳) اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد.
تبصره ۴) در صورتی که مدیرعامل از اعضاء هیأت مدیره نباشد، بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

تبصره ۵) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اشخاص ذیل و مهر مجمع معتبر خواهد بود:
مدیرعامل 
یا  رئیس هیأت مدیره  یا  نایب رئیس + خزانه‌دار


ج) بازرسان

ماده ۲۴
هیأت امناء یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند بود.
تبصره ۱) انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

تبصره ۲) اشخاص ذیل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

الف) کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند.

ب) مدیران و مدیرعامل مجمع و همسران و اقربای سببی و نسبی آنها (تا درجه سوم )

ماده ۲۵
وظایف بازرس:
۱) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امناء
۲) مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیأت امناء
۳) گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به هیأت امناء
۴) اظهارنظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار هیأت امناء گذاشته‌اند.
تبصره) بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۶
بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت امناء را بنماید.

ماده ۲۷
در صورت فوت، استعفاء یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی‌البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۸
هیأت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیأت امناء تعیین و معرفی نشده است، به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۲۹
بودجه مجمع از طریق دریافت‌ هـدایا، اعانات، قبول وصیت، وقـف، حبس، صدقات و فعالیت‌های مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک‌های مردمی، دولتی یا بین‌المللـی تأمین می‌شود.
تبصره ۱) انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک‌های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره ۲) برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تأیید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی به مرجع صدور مجوز امکان‌پذیر است.
تبصره ۳) جمع‌آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی (به تعداد و محل مشخص) منوط به اخذ مجوز از مرجع صادرکننده پروانه فعالیت
مجمع و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می‌باشد.

تبصره ۴) کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مجمع باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و مجمع موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک‌های غیرنقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهداءکننده صورت گیرد.

تبصره ۵) مجمع موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید.

تبصره ۶) هرگونه کمک‌های (خارجی) بین‌المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمک‌های آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

تبصره ۷) نحوه جمع‌آوری کمک‌های مردمی مؤسسات بر اساس "دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع‌آوری کمک‌های مردمی تشکل‌های غیردولتی و مؤسسات خیریه" صورت می‌پذیرد.

تبصره ۸) طبق موضوع ماده ۱۳۹  قانون مالیات‌های مستقیم - بند ط کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌ اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان و‌کمک به مستضعفان شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۳۰
هیچ یک از ارکان مجمع اعم از هیأت امناء، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسین حق معامله، برداشت یا تخصیص درآمد حاصله مجمع را به نفع خود یا دیگران نخواهند داشت و کلیه درآمدهای مجمع صرفاً جهت تقویت بنیه مالی مجمع و در راستای اهداف، هزینه خواهد شد.
تبصره: تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۱
درآمد و هزینه‌های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
تبصره ۱) کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های مجمع در حساب مخصوصی به نام مجمع نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲) سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

ماده ۳۲
بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور مجوز در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می‌توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی مجمع بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۳۳
مدیرعامل می‌تواند آئین‌نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا درآورد.

ماده ۳۴
کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشتجات در دفتر مرکزی مجمع نگهداری می‌شود.
مکاتبات رسمی مجمع به امضاء رئیس هیأت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.
تبصره: مصوبات و صورت‌جلسات هیأت امناء و هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۵
هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات مؤسسه در صورتی معتبر است که به تأیید مرجع صدور مجوز رسیده باشد.

ماده ۳۶
محل مجمع و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مرجع صدور مجوز برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷
مجمع دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره) هیأت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسؤولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به مرجع صدور مجوز اطلاع داده شود.

ماده ۳۸
انحلال: در صورت انحلال مجمـع، مجمع عمومی فوق‌العاده ۵ نفر را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیرمنقول) دارایی مجمع را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته‌ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور مجوز به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام‌المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

ماده ۳۹
انتشار هرگونه مطبوعه‌ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می‌شود.

ماده ۴۰
مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده در نشست مورخ  ۱۳۸۶/۱/۷ هیأت مؤسس و هیأت امناء به تصویب رسید.

captcha