عضویت حامیان

 

مهربانی گر نباشد، زندگی پژمردگی است...

 

حامیانی که با قصد خیرخواهانه قصد همراهی با "مجمع خیـّرین کارآفرین" را دارند، می‌توانند جهت کمک نقدی به بخش کمک نقدی آنلاین مراجعه نمایند.

جهت ارائه سایر حمایت‌ها (اعتباری، معنوی، علمی، کارشناسی، آموزشی و...) می‌توانید با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.

قطعاً اجر الهی و همچنین آرامش و لذت ناشی از کمک به همنوعان بر کسی پوشیده نیست، لیکن این مجمع نیز به نوبه خود از شما کمال تشکر را دارد.

 

 

captcha