کارآفرین موفق دکتر جهانگیری
کارآفرین موفق دکتر جهانگیری
دکتر جهانگیری کارآفرین موفق ایرانی تحرک و جنب و جوش را اساس موفقیت خود می‌داند .

دکتر جهانگیری کارآفرین موفق ایرانی 

در زندگی‌اش شکست مفهومی ندارد بلکه پله‌ای برای بالا رفتن و موقعیتی برای آموختن تعبیر می‌شود. در این زندگی پول انگیزۀ اصلی و اولیۀ فعالیت‌های اقتصادی‌اش نیست و فقط عاملی برای گسترش تفکراتش محسوب می‌شود تفکراتی همچون کمک به همنوع، توسعۀ همه جانبه کشور و در نهایت تحرک و جنب و جوشی که به رشد و تعالی منجر شود.

captcha