انعقاد تفاهم‌نامه "ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور" و "مجمع خیـّرین کارآفرین کشور"
انعقاد تفاهم‌نامه "ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور" و "مجمع خیـّرین کارآفرین کشور"
این تفاهم نامه با حضور آقایان دکتر محسن رضایی، امیرحسین رستمی و دکتر مرتضی احمدی‌منش منعقد گردید.

 

captcha