فراخوان : دعوت از نیازمندان کشور
فراخوان : دعوت از نیازمندان کشور

 

"خیّرین کارآفرین کشور" از مددجویان کشور جهت توانمندسازی و ایجاد خودکفایی اقتصادی دعوت می‌نماید:

1- آموزش‌های اعتماد به نفس و مهارت‌های زندگی

2- آموزش‌های کارآفرینی و مدیریت اجرایی

3- آموزش‌های بازاریابی و فروش و توسعه بازار

4- ارائه بسته کامل حمایتی جهت راه‌اندازی فعالیت

 

 

 

captcha